מהיכן נובע הצורך בחיסכון בחשמל? הצורך בחסכון בצריכת החשמל הוא אחד הנושאים הבוערים של זמנו משתי סיבות חשובות: קודם כל, מקורות האנרגיה שלנו הולכים ופוחתים וצריך לחסוך אותם בשביל הדורות הבאים. שנית, תהליך הפקת החשמל מזהם את הסביבה ופוגע בעולם ...