Discy Latest שאלות

אנונימי
  • 0
  • 0

יש כזה דבר אוכל שמנקה את הגוף ?

יש כזה דבר אוכל שמנקה את הגוף ?

Read less
  1. בשנים האחרונות כולם כבר הבינו שאיכות הסביבה היא נושא שבנפשנו מכיוון שמזהמים שונים מצאו את דרכם למזון שאנחנו אוכלים, ולמים שאנחנו שותים (שלא לדבר על האויר שאותו אנחנו נושמים..) אם נוסיף לתערובת העליזה הזו גם את המזון התעשייתי והרגלים בעייתיים כמו עישון או שתייה מופרזת, לא קשה להבין שמנגנוני הניקיון הקיראו עוד

    • 0