Discy Latest שאלות

אנונימי
  • 0
  • 0

איך להימנע ולטפל בהתקררויות בימות החורף ?הכוונה איך למנוע את המחלות מראש ולא איך לטפל

איך להימנע ולטפל בהתקררויות בימות החורף ?הכוונה איך למנוע את המחלות מראש ולא איך לטפל

Read less
  1. רוב מחלות החורף אצל ילדים ומבוגרים הן למעשה התקררות והצטננות. הטיפול התרופתי בהתקררות לא תמיד יעיל ביחס לטיפול הביתי הקלאסי. ולעיטים רק מיטה חמה וכמה ימי מנוחה יכולים להספיק. שלב 1 - להימנע מחשיפה רבה לקור וללחות. חום גוף נכון מספק זרימת אנרגיה למערכת החיסונית. לגרוב גרביים, וחבישת כובע על הראש, משמקיראו עוד

    • 0
אנונימי
  • 0
  • 0

האם יש טיפולים חלופיים לטיפול במחלת ניוון שרירים על שם דושן ?

האם יש טיפולים חלופיים לטיפול במחלת ניוון שרירים על שם דושן ?

Read less
  1. טיפולים חלופיים לטיפול במחלת ניוון שרירים על שם דושן - נכתב ע"י קובי עזרא טיפולים חלופיים לטיפול במחלת ניוון שרירים על שם דושן - קובי עזרא כמו במרבית מדינות העולם המפותחות גם בישראל ניתן או יותר נכון לומר מציעים לטפל בחולי ניוון שרירים התרופות סטרואידיות (כגון: פרדניזון). הטיפול הנ"ל ניתן בעיקר בכדיקיראו עוד

    • 0