Discy Latest שאלות

אנונימי
  • 0
  • 0

מה נשים צריכות לדעת על מחלות לב?

מה נשים צריכות לדעת על מחלות לב?

Read less
  1. לב אישה : דברים שנשים צריכות לדעת על מחלות לב לצערנו מחלות לב נעשו נפוצות בקרב נשים ממש כמו בקרב גברים, אך השוויון נגמר כאן. ההבדל במין גורם להבדלים בגורמי סיכון, סימפטומים, אבחון וטיפול. הכרת המאפיינים היחודיים למחלות לב בקרב נשים יכולה להיות גורם קריטי במניעה, זיהוי והתמודדות עם מצבי חירום. להתקףקיראו עוד

    • 0