Discy Latest שאלות

אנונימי
 • 0
 • 0

תמ"א 38 – האם אנחנו באמת רגע לפני הרעידה….

תמ"א 38 – האם אנחנו באמת רגע לפני הרעידה….

Read less
 1. תמ"א 38 - רגע לפני הרעידה.... תוכנית תמא 38 נראית ממבט כראשון כהבטחה גדולה מאוד. מצד אחד, במסגרת תמא 38 מחוזקים מבנים ישנים נגד רעידת האדמה הצפויה להגיע. מצד שני, המבנים שנכנסים לתוכנית תמא 38 מקבלים שדרוג מבני וחזותי. כך יכולים הדיירים להגשים חלומות ישנים, כמו מראה חזית הבניין יפה יותר, התקנת מעליתקיראו עוד

  תמ"א 38 – רגע לפני הרעידה….

  תוכנית תמא 38 נראית ממבט כראשון כהבטחה גדולה מאוד. מצד אחד, במסגרת תמא 38 מחוזקים מבנים ישנים נגד רעידת האדמה הצפויה להגיע. מצד שני, המבנים שנכנסים לתוכנית תמא 38 מקבלים שדרוג מבני וחזותי. כך יכולים הדיירים להגשים חלומות ישנים, כמו מראה חזית הבניין יפה יותר, התקנת מעלית ועוד. לא רק זאת, בעלי מבנים המסכימים לביצוע תמ"א 38 כלל לא נושאים בעלות העבודות, אלא הקבלן המבצע.

   הסכמת הרוב

  אחת הנקודות הבעייתיות של תוכנית תמ"א 38 היא הסכמת רוב הדיירים בבניין לביצוע תמ"א 38 בבניין. אמנם יש אפשרות להתחיל בעבודות תמ"א 38 גם לאור הסכמה של רוב יחסי, שני שליש מהדיירים, אולם הדבר יוצר בהכרח אי נעימויות ובעיות למיניהן. יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי אף פעם אי אפשר להשיג הסכמה גורפת בשום חברה שהיא.

   אישורים

  אחת הרעות החולות של תוכנית תמ"א 38 היא האישורים האינסופיים שיש צורך להביא, לפני תחילתה. היות שתוכנית תמא 38 נעשית בתמורה לזכויות בנייה העוברות לידי הקבלן המבצע, יש צורך בהיתרים המתאימים. כלומר, יש צורך לוודא כי זכויות הבנייה שהקבלן, שמבצע עבודות תמא 38 לא חורגות מהמותר.

   שאלה של כסף

  ההנחה הבסיסית היא שהדיירים שבביתם מתקיימת תוכנית תמא 38 לא משלמים עליה.  מנגד, הקבלן שמבצע את עבודות תמא 38 דווקא משקיע כסף. אבל נשאלת השאלה,  מה הרווח של הקבלן ולמה הוא מחליט לשלם עבור עבודות תמא 38? באופן עקרוני, הקבלן המבצע מקבל זכויות בנייה, בתמורה לעבודות תמא 38 שהוא מתחייב לבצע. המכירה מהדירה שהוא אמור לבנות בזכויות הבנייה, היא זו שתממן את עבודות תמא 38 בבניין.

   תמריצים לביצוע  תמא 38

  באופן עקרוני, המדינה מעוניינת כי כמה שיותר בתים יבצעו תמ"א 38 על מנת להיות מוכנים לרעידת האדמה, שמאיימת להתרחש. בתים שביצעו תמ"א 38 מחוזקים ומוכנים לקראת רעידת האדמה. לכן, כדי לעודד בניינים להסכים לביצוע תמא 38 המדינה מעניקה תמריצים למיניהם. למשל, בניינים שהסכימו להיכלל בפרויקט תמ"א 38 יוכלו להוסיף עוד חדר לכל דירה, להוסיף מרפסת, או יקבלו מעלית משודרגת וחזית בית מטופחת יותר. הכל תלוי ברמת הרווח של מבצעי תמא 38 בבתים השונים.

   חתימת חוזה

  בעת החלטה על ביצוע תמא 38 הדיירים זקוקים לייצוג משפטי מול הקבלן המבצע. רצוי לבדוק את החוזה שהקבלן שנשכר על ידיכם לבצע עבודות תמא 38 מציע לכם לחתום עליו. כדאי בכל מקרה, להתייעץ עם עורך דין, שהתמחותו היא מקרקעין והוא מכיר את תוכנית תמא 38 על כל צדדיה. כמו כן, חשוב לבדוק כי לקבלן המבצע יש פוליסת ביטוח לקראת העבודות במסגרת תמא 38 כדי להיות מוכנים לכל תרחיש אפשרי, של הפסקת העבודות שלא במועד, ולפני סיומן.

  See less
  • 0